header

  • สน.พหลโยธิน

  • การฝีกยุทธวิธีตำรวจ

  • งานซ้อมแผนป้องกันร้านทอง

  • งานภาค จราจร

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการเชิงรับ และรุกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล โดย พ.ต.ท.สุรินทร์ ชาวศรีทอง รอง ผกก.ป.สน.พหลโยธิน นายตำรวจป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2554 หลักการทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติด  ...

กิจกรรม

  ร.ต.ท.วุฒิ ไตรยวงค์ รอง สวป.ฯ พร้อมชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่โครงการครู 5 นาที ณ ร.ร.สตรีวรนาถบางเขน